HVĚZDA PARDUBICE


Hvězda Pardubice z.s. (zapsaný spolek) je sportovním klubem, dobrovolným sdružením občanů provozujících tělovýchovu a sport. Ve spolku se dobrovolně sdružují sportovní oddíly provozující vlastní sportovní činnost. Spolek se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu v RH (Rudá Hvězda) Pardubice, AFK SKP (atleticko-fotbalový klub sportovní klub Policie) Pardubice a Hvězda SKP Pardubice.

Svoji činnost vyvíjí spolek na území České republiky a za účinné spolupráce všech členů klubu, sportovních organizací a jejich střešních orgánů (ČUS – Česká unie sportu, ČAS – Český atletický svaz, UNITOP – Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky), orgánů města Pardubice, orgánu vyšších územně samosprávných celků a státu.

V současné době zastřešuje Hvězda Pardubice činnost atletického oddílu a několika sportovních oddílů z řad Policie české republiky (kopná, cyklistika, sebeobrana, volejbal, florbal, sálová kopaná a tanec).

K dnešnímu dni eviduje ve svých řádných 1 132 řádných členů v oddílu atletiky a 146 členů policejních oddílů.

NAŠI SPONZOŘI A PARTNEŘI